25 Nisan 2018, Çarşamba

Üst Menu

İslamcılık Üzerine

İslamcılık Üzerine

İçinde yaşadığımız çağda, Müslümanların en çok kendileriyle, Din ve tarihleriyle yüzleşmesi gereğine inanıyorum. Bu nedenle de her fırsatta öncelikle kendimize yönelik eleştirel ve sorgulayıcı bir sürece ihtiyacımız olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. İslamcı gelenekten gelen birisi olarak yüzleştiklerimin bir kısmını sizlerle de paylaşmak istedim.

 

Söz konusu olan din ve dine ait değerlendirmeler olunca, mayın tarlasında yürür gibi hassasiyet gösterilmesinin bir İslami ve insani sorumluluk olduğunu belirtmeliyim. Benim değerlendirmelerimin bir hüküm vermeye yönelik olmayacağı bilinmelidir. Daha çok bir bakış açısı, bir anlayış farkı olarak değerlendirilmelidir.

 

İslam’ın yüzlerce farklı yorumu vardır ve bu durum İslam’ın bütün zamanların dini olduğunu da gösterir. Ancak yapılan her yorumun doğru olduğu düşüncesine de kapılmamak gerekir. Zorlama bir yorum sonucu da olsa İslam’dan devlet ve ideolojiler de türetilmektedir. Bunlardan birisi de İslamcılık’tır. Yani, İslamcılık; Din’in kendisi olmadığı gibi, bir mezhep, meşrep, ekol değil, İslam’dan yorumlarla üretilen siyasi bir ideolojidir.

 

Bir siyasi ideoloji olarak İslamcılık bir din/inanç sistemi olmadığına göre, İslamcılık ile yüzleşmekten dolayı muhatap olacağımız eleştirilerin de dini bir hükmü olmayacaktır. Yine de toplumsal zihniyetin, ideolojik tarafgirliğin bizi tutsak edindiği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Çünkü yaşanan ile inanılması istenen hakikat çok farklıdır. Anlatmaya çalıştığımı şu söz ile ifade etmek istiyorum: “Gerçek din, ilan ettiğimiz inancımız değil, sürdürdüğümüz hayattır.”

 

Bu durumda İslam ile İslamcılığı ayırmak daha kolay olacaktır. İslam bizim inancımız, dinimiz, hayat felsefemiz, İslamcılık ise; İslam iddiası üzerinden Müslümanlardan bir kısmının sürdürdüğü siyasi-ideolojik dünyevi bir mücadele yöntemidir.

 

Kimilerine göre İslamcılık bir “neo-Haricilik” olarak tanımlansa da, benzer dini referanslarına rağmen kanaatime göre Haricilikten farklı olarak tamamıyla siyasi bir ideolojiyi temsil etmektedir.

 

Her ne kadar başlangıçta İslamcılık emperyalizme, işgale, sömürü ve zulme karşı Müslümanların bir direnişi olarak ortaya çıkmış olsa da, süreç içinde dinden daha çok siyasi ve ideolojik bir karakter almıştır.

 

Milliyetçilik ve ulusçuluk bağlamında İslamcılık da modern dünyanın meşru bir ideolojisi olarak Müslümanların da İslam devletine sahip olmasını savunur. Bu tez, İslam üzerinden devlete, dünyaya egemen olmayı hedefleyen ve ittihad-ı İslam’ı savunan bir Müslüman milliyetçiliğidir.

 

Milliyetçilik ve ulusalcılıktan farklı olarak İslamcılık Batı’ya ait “batıcı” bir ideoloji değildir. İslamcılık bu toprakların fikri ve siyasi akımıdır, bu topraklara aittir. Ancak kendine ait bir devlet modeline sahip olmadığı için Batı’nın Modern ulus devleti biçiminde bir İslam devleti modelini savunmaktadır. Bu nedenle İttihad-ı İslam iddiasını dahi bu devlet modeli ile gerçekleştireceklerine inanırlar. Daha açık ifadeyle, modern-milli devlete, kurumlarına ve uygulamalarına İslam kılıfı giydirilmektedir.

 

Esas itibariyle İslam üzerinden İslamcılığı tanımlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü işgale, zulme, haksızlığa, hukuksuzluğa, hak ihlallerine, zorbalığa vs.. direnmek, mücadele etmek İslamcılığın değil İslam’ın gereğidir.

 

İslamcılık; iktidar savaşıdır, siyasi ve ideolojik bir kavgadır, devlet olma veya devleti ele geçirmek mücadelesidir. Yakın tarihimizde Pakistan, Afganistan ve İran bunun en açık örnekleridir. Bugün de Mısır ve Türkiye başta olmak üzere birçok Müslüman ülkede siyasi örnekleri yaşanmaktadır. Bu örneklerden de yola çıkarak İslam ve İslamcılık ayırımını yapmak hem mümkün hem de kolaydır.

 

 

 

Yasal Uyarı​

  • Yazarın yazıları, fikir ve düşünceleri tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar.
  • Haber ve Köşe yazılarına yapılacak yorumlarda yorum yapan kişi yasal sorumludur. Sitemiz yorumlardan yasal sorumlu değildir.

 

Yazarın Son Yazıları

14.Ağustos.2016 Pazar
08.Ağustos.2016 Pazartesi
01.Ağustos.2016 Pazartesi
17.Temmuz.2016 Pazar
11.Temmuz.2016 Pazartesi
04.Temmuz.2016 Pazartesi
27.Haziran.2016 Pazartesi
20.Haziran.2016 Pazartesi