17 Eylül 2019, Salı

Üst Menu

Rojev

Rojev
Rojeva Tırkıye yé mına ewrén bıharé,çaré lı aliki dıbare! Bı şığulén rojane emre welate kı u berbırsıyarén cıvakén tén tarıkırın.Taybetmendiya siyaseta tırk eve ku rojeva wé bé bıngehe! Sube u évara wi qet hevdu nagire u nabine.Vi hefté ji rojev bi du xalan derbas bu. xala yekemın lı ser siyaseta hundur u tevlıhevbuna hukumeté u dıjberé wi bun. Maf u qanun, yanji rastiyen navneteweyi u wendakırına péşerojen azad bun.Xala duyemın ji qırkırın u nefiya Ermeniyan bu.Herkes bawere ku pırsgıreka heri bı jan u nayé ji  birkırın, rewşa  qırkırına,  sed sale  ye!
 
Ev erda erdé ki bı jane !En jana wiya buçuk niv  sedsale! Zordestén lı vi xaké tım çara texté xwe bı zulmu redkırına mafan zexm kırıne. Zulma heri bé  birkırın,qırkırına Ermeniya u dest dayina ser ked u tovkırına wan bu. Serdestén osmani u révebıren ittihat u teraki, bı çav bırçıbun u cev soriyek mezın,  xayıntiyek bé sınor, lı hemu gel u derdoren cuda mézedıkırin u ew wek dujmın nişandıdan. Dirok rastıyan dereng dıxe,lı tu cari nade ji birkırın. Dı rojhılata navinde; wendahiya mirovatiyé ya ewil,lı ser ermeniyan hate çé kırın.Mirovatiye; dilé xwe u nirxé xwe divi, qewimandiné de wendakır. Ji wi rojé vırda; ne hışé rojhılata navin hatiyé seri, neji tevahiya heremé riya xwe dıtiye. Gotinek péşiya heye ; «  acawan hate qelandin » Meru dikare beje ku ;bi vi buyeré « aca » çand,ziman,dirok,pergala jiyané a qedimi u pir dengiyé  hate qelandin. Yén ku nefi, kuştın u mırın wek qeder lı vi erdé rojane kırın, ne tené ser erdé u zinditiya meruya ji orté rakırın. Wan hevali, cinari, bırati, cav u ru,dayin u stendin,çuyinu hatin, şin u şayi, mırın u mayın, dirok u jiyan, maf u meru, hévi u nudabuna jiyané, ji nivco hiştin. Zulma wan u qarandina wan weqa kur u tari bu ki ; darén bı navén rindu u hewcebuna jiyané yek bı yek hate zıhakırın. Çand, huner, maf, meru, raman, avakırına jiyana kesayetiyé heta demu dewran bile, bı ré u rebazén qirej lı vi erdé re haté qedexe kırın,guherandin.
 
Le disa meru dıkare rastiyé,  erdé ku rasti téda hatiye kuştınéde  bibine. Me qırkırına ermeniyan ji, serhıldanén kurmanca ji, kırın u nijadperestiya hézén hukumatan ji, me di diroka xweya nav xweda bihist u dit.Pışti gelé Ermeni, « aca kurdan » wek politikayek fermi u pir ali hate niqaşkırın. Cih bi ci,dem bi dem qırkırınén mezin li erdé kurdistané hate bir kar anin. Em dikarın béjın,gelé Ermeni bı carekida qırkırn, Kurd ji li gori berjewendiyén siyaji,heremi,abori,nijadperest,çandi u léşkeri Kırın torbé  tunekırıné.
 
Ev sed sale, jiyana vi erdé,dı bın siya van buyerén gıranda derbas dibe.$er,kuştin,sirgun,koçberi,feqiri,nezani u baştemayin wek qanunek bé erk hate şopandin.Zordesti bi deste zore li ser Pişta gelan dixaze riya xwe dırej ke! Lé édi ; pivandin u aqılbendiya cihané hatiye guherandın.Kurd u Ermeni yan ji gelén dıné,zanın  kijan xastiye,çima xastine « aca wan bı qelinin ».
 
Iro lewma hınık derdor u erk,dı nav dev u lévanda,rastiyan bıçuk u bé ruh dıkın. Le nakokiyén xwezayi tım cara derewén siyaseté puçkıriye.Rastiya qırkırınan édi ji mezel derketiye !Ne vırda,ne wéda ; we « aca »dewlemendiya vi erdé qeland, jiyan ji ; aca serdestiya weya qırej tine.!
 

Yasal Uyarı​

  • Yazarın yazıları, fikir ve düşünceleri tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar.
  • Haber ve Köşe yazılarına yapılacak yorumlarda yorum yapan kişi yasal sorumludur. Sitemiz yorumlardan yasal sorumlu değildir.

 

Yazarın Son Yazıları

30.Ocak.2016 Cumartesi
27.Kasım.2015 Cuma
16.Ekim.2015 Cuma
16.Eylül.2015 Çarşamba
13.Temmuz.2015 Pazartesi
07.Temmuz.2015 Salı
01.Temmuz.2015 Çarşamba
18.Haziran.2015 Perşembe