08 Aralık 2019, Pazar

Üst Menu

Yayın İlkelerimiz

 

 

YAYIN İLKELERİMİZ

 

1. Haber değeri olan olay ve durumları, çarpıtmadan, sansürlemeden, herhangi bir grubun etkisi altında kalmadan ve herhangi bir çıkar grubuna hizmet amaçlı kullanmadan kamuoyunun bilgisine sunmak.
 

2. Evrensel insan haklarını, toplumsal ahlak kurallarını, gazetecilik etiğini, bireylerin haber alma hakkını ve özgürlüğünü gözetmek.
 

3. Şiddet yanlısı, çığırtkan, çatışmacı, sloganvari habercilik anlayışından uzak; barış ve uzlaşma dilini önceleyen, empati yapmaya sevkeden gerçekçilikle haber iletmek.

 

4. Haber dilinde toplumu din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ve benzeri kimliksel özelliklerinden dolayı ötekileştirmeyen ve ayrıştırmayan saygılı bir tutum sergilemek.
 

5. Hakperest, doğrudan ve gerçekten yana olmak; haklı olanın sesini duyurmak, yanlış bilinen gerçekleri kamuoyunun nezdinde gidermek ve toplumsal huzura katkı sağlamak.
 

6. Tüm kurum, kuruluş, ekonomik çıkar grupları ve ideolojilerden bağımsız olarak; olaylar ve tutumlara karşı özgürlükçü, eşitlikten yana ve hakkaniyetli duruş sergilemek ve bu ölçülerle kamuoyunu bilgilendirmek.
 

7. Toplumda korku, panik, yılgınlık ve nefret gibi menfi duygular uyandıracak haberlere yer vermemek; doğal afet ve kazalarda hayatını kaybeden ailelerin acısına saygı duyarak onları rencide edecek içerikten uzak durmak.
 

8. Haberlerin güvenirliği için haber kaynağını belirtmek; yanlış veya eksik haber içeriklerinde düzeltme, özür ve tekzip yayınlamak.